zondag, september 28, 2008

Verhuizen

Wij (mijn gezin, huisdieren en ondergetekende) gaan verhuizen!
Dit heeft nogal wat concequenties voor de vogels (en daar gaat dit blog uiteindelijk over). Een aantal belangrijke keuzes moeten worden gemaakt om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen. Per 1 november 2008 moeten we onze woning verlaten en op 1 maart op z'n vroegst kunnen we onze nieuwe woning betrekken. Een nieuwe voliere betekend ook een traject bij de bij de gemeente en deze loopt inmiddels. Verhuizen betekend ook nog eens goed naar je bestand kijken en afscheid te nemen van enkele koppels. Ook dit is inmiddels opgestart en op dit moment is de collectie;

(totaal 27 vogels, 11,5 koppels);

- 2 koppels brown's
- 1 koppel blauwwangen
- 1 koppel cuba's
- 1 koppel fuscus (exclusief een pop in bruikleen)
- 2 koppels Perlata's (exclusief nog een jong van dit jaar)
- 1 koppel senilis
- 2 koppels menstruus (exclusief een pop die nog bij de huidige eigenaar zit)
- 1 koppel goffini's (zitten nog bij huidige eigenaren)
- 1/2 koppel rosé kaketoe (zit bij een vriend van me)

Met name in de hoek van de pyrrhura's en blauwwangen zal er wellicht nog wat geschoven worden. Een deel van de vogels zitten bij familie en vrienden. Een koppel brown's en menstruus zullen naar verwachting bij familie blijven. Het koppel rosé zit prima bij een vriend. Dit in ogenschouw nemende zal betekenen dat bij het optimaliseren van de collectie er een zevental kweekparen gehuisvest moeten worden op de nieuwe locatie.

Dan komt het volgende probleem om de hoek te weten wanneer kan er gestart worden met de bouw van de voliere en is deze gereed voor aanvang broedseizoen. Mijn eigen stelregel is dat de vogels per 1 januari moeten "zitten" in het onderkomen waar ze ook in het broedseizoen zullen verblijven. Dan zal het vogelhok per 1 januari gereed moet zijn. Het is nu eind september dus... een uitdaging zullen we maar zeggen. Met de aannemer is afgesproken dat er gerust "achter in de tuin" gewerkt kan worden aan de bouw van de voliere (uiteraard op eigen risico). Het wachten is op de gemeente tot deze zich hebben gebogen over het schetsplan. Voor de brown's ligt deze discussie wat genuanceerder deze komen nu in broedconditie en zullen dus hun broedseizoen "off premisis" doormaken.

Al met al een hectische periode waar maar al te goed blijkt hoe belangrijk het is familie en vrienden te hebben die je ook in deze situaties kunnen bijstaan.

dinsdag, juli 29, 2008

kweekseizoen 2008


Het kweekseizoen 2008 is eigenlijk ten einde als het gaat om de grotere papegaaien. Hierbij hebben de koppels die het konden doen me niet in de steek gelaten.

De bronsvleugels (1e ei 2 april 2008) hebben zelfs twee keer gelegd maar met een toch wat treurig resultaat van 1 jong (die overigens al zelfstandig is). Van de 9 eieren waren er zes bevrucht en zijn er maar twee uitgekomen. Heb in tegenstelling tot vorig jaar de zaken goed vochtig gehouden maar een deel van de eieren sterft vroegtijdig af. Van de twee uitgekomen jongen is er slechts een die het wel overleefd heeft en die doet het zoals reeds gezegd prima.

Van de pyrhurra perlata perlata (1e ei 23 april 2008) is het eerste legsel geeindigd in een drama. Alle eieren zijn door de oudervogels opgegeten. Nu nog geen idee waarom het enige wat er is gebeurt. Op dat moment is de rede ver te zoeken en de advertentie op vogelarena in de maak. Vogels blijven je echter verbazen en is nu een nest van 4 eieren waarvan de eerste twee jongen al zijn uitgekomen. U mag het zeggen!

De Cuba Amazone's (1e ei 8 mei) zijn de meest constante vogels dit jaar weer 4 eieren en alle vier op stok!

Van de pionus senilis is de pop domweg nog te jong zodat we hier een jaartje geduld moeten hebben.

De brown's zijn "met z'n allen" bij aanvang broedseizoen in de rui gevallen en zijn nu na de rui in een puike conditie.

De blauwwangen die bij een collegakweker zitten hebben na de afgelopen twee jaar met 5 rondes dit jaar geen enkel ei gelegd en zijn zelfs niet in het blok geweest. Voor de vogels zelf geen verkeerde situatie, zo kan m.n. de pop even op adem komen.

De pionus Menstruus zijn allen nog te jong en zijn van vorig jaar dus hier is het ook volgend jaar nog te vroeg voor. De vogels ontwikkelen zich prima en zijn met zijn allen "druk" in de kooi.

woensdag, september 19, 2007

laatste jong

Het laatste jong bij de rhodogasters groeit voorspoedig. Het koppel had uiteindelijk 5 eieren die allen bevrucht waren en ook allen zijn uitgekomen. De eerste vier jongen hebben de eerste paar dagen niet overleeft. Bij het vijfde jong had men "de slag" uiteindelijk te pakken en deze wordt goed gevoerd en verkeerd in blakende gezondheid. De eerste vier hadden de pech dat ze de eerste jongen waren in de cariere van de ouders (hadden hiervoor nog nimmer eieren en of jongen gehad). Al met al een leerjaar zullen we maar zeggen.

zondag, september 09, 2007

Ontwormen


De vogels zijn deze week weer ontwormt. Dit is een preventieve actie geweest zeker nu de 3 van de vier vluchten gezamenlijk gebruikt worden door twee koppels. Ik heb ook in de ontlasting geen rare zaken kunnen ontdekken. De volgende keer eerst maar eens een ontlastingsmonster doorsturen naar de dierenarts om daarna te gaan kuren. Ik vind het echter wel zo zuiver dat ik de jongen voordat ze weggaan naar andere liefhebbers eerst gekuurd worden alvorens ze af te geven dit doe ik dan ook vaak bij aankoop (dan heeft men de vogels toch vaak in de hand voor een fysieke controle).

donderdag, augustus 09, 2007

Jonge rhodogasters

De jongen van het tweede koppel rhodogasters zijn inmiddels alle vijf uit het ei. Gisteren heb ik de oudste twee jongen geringt met 5.5 mm. Vandaag nog eens gekeken en bleek dat het jongste jong niet meer in het nest te vinden was (waarschijnlijk dood en "opgeruimd" door de ouders). Inmiddels heb ik de voliere verder aangepast en zijn de vogels die in de onderkooien zitten ook in de gelegenheid om "te luchten". Het is goed om de vogels naar buiten te kunnen doen. Je merkt gewoon dat ze het prettig vinden de vleugels te kunnen strekken en voor mij als verzorger betekend het dat ik de handen vrij heb in het nachthok en ook de vogels hier niet meer hoef nat te sproeien (dat doen ze zelf). Ook het feit dat ik de vogels (vanuit huis) nu ongestoord kan observeren heeft zijn voordelen.

maandag, juli 30, 2007

Seksen


In hoeverre het seksen middels DNA betrouwbaar is heb ik helaas aan den lijve moeten ondervinden. Het "koppel" pionus Fuscus blijken toch twee dames te zijn die van elkaars gezelschap genieten. De man in kwestie opnieuw laten seksen en deze bleek toch vrouwelijker te zijn dan gewenst. Opluchting in deze is dat het een hoop verklaart in termen van gedrag. De vieze smaak ziet 'm met name in het gegeven dat een van de poppen het hele voorjaar al bezig is om haar nest "op orde" te maken, maar er geen man in de buurt is. Een weggegooit jaar dus (kijkende naar de kweek). De vogels hebben mij uiteindelijk door hun gedrag en schranderheid wel degelijk veel gegegeven dus de kwalificatie jammer maar hellaas is hier beter op zijn plek. Op zoek dus naar een of twee mannen van de fuscus of viooltjespapegaai zoals hij ook wel genoemd wordt. Nu weet ik van een vogels kennis van me dat hij vorig jaar een lange tijd op zoek is geweest naar een brr man en deze niet kon vinden. Het zal nog lastig worden.

dinsdag, juli 24, 2007

Jongen vs Gendika


De jongen zijn weer "geplukt" om te kijken hoeveel mannen en poppen er zijn. De handel is op de post dus afwachten maar weer even. De jongen zagen er goed uit en zitten allemaal prima in de veren. De timmereie aan het hok zal ook deze week aanvangen zodat ik ook de vogels in de onderkooien (die nomaliter altijd binnen zitten) naar buiten kan laten. Dit komt in mijn optiek de gezondheid van de vogels ten goede. De foto is van het koppel fuscus die het laat bij het klaarmaken van het nest. Verder geen activiteit op dat gebied.

maandag, juli 16, 2007

Jonge cuba's


De jonge cuba's vermaken zich prima en dringen voor het invlieggat om naar de wondere wereld buiten het blok te kijken. De andere vogels vermaken zich ook goed. Heb het gevoel dat het weer de vogels ook prima past. Op het gebied van eieren weinig nieuws anders dan dat koppel 2 van de rhodogasters nu op 5 eieren broeden en dat ik toch stiekem nog hoop op een ei van de fuscus.

maandag, juli 09, 2007

Rhodogasters koppel 2
Het tweede koppel rhodogasters heeft inmiddels drie eieren, maar van broeden is nog geen sprake. Koppel 2 van de bronsvleugels is wel "in vorm"maar raken het blok niet aan. De Jongen van de cuba's doen het voorbeeldig evenals de jongen van de rhodogaster koppel 1 en het jong van de bronsvleugels koppel 1 is eveneens in goede doen.

maandag, juli 02, 2007

selectie voor komend jaar

Heb zo gedurende het broedseizoen een aantal meevaller en een aantal tegenvaller. Om met de tegenvallers te beginnen kan ik melden dat van de twee koppels bronsvleugels het koppel dat het meest harmoniseert niet tot nestelen zijn overgegaan. Sterker nog niet een keer in het blok geweest. Dit lijkt op verkeerde huisvesting echter kijkende naar de omstandigheden in vergelijk met het koppel dat het wel gedaan heeft lijkt dit niet erg waarschijnlijk. Nu zit dit koppel bij familie en heb ik niet de hele dag "zicht op de vogels" (niet dat ik dat bij mij thuis wel heb, maar zie wel meer als ik er ben). Een andere tegenvaller is het gegeven dat het koppel rhodogaster (eveneens bij familie) het niet gedaan heeft en het koppel hier heeft twee jongen groot gebracht. De volgende tegenvaller is het koppel senillisen die niets gedaan hebben en dit verwijt ik volledig aan de pop die "gewoon niet helemaal goed is" (het lijkt wel een gehandicapte vogel). Hier ga ik zoals reeds eerder vermeld ingegrijpen en "omruilen". Positief is de ontwikkeling van het koppel fucussen en het koppeltje brown's. Deze trekken meer en meer met elkaar op. Positieve uitschieters zijn de koppels bronsvleugels, blauwwangen, rhodogasters en last but not least de cuba's. Overall een leuke broedseizoen (so far so good). Wel heb ik wat plannen op stapel staan ten aanzien van de huisvesting. Ik zal op korte termijn ook zorgen dat de vogels die binnen in de onderkooien zitten (koppel senillissen en rhodogasters) middels een luikje naar buiten kunnen. Dit betekend dat ik de buitenvluchten ga delen tussen minimaal twee koppels. Door de onderkooien twee buitenklepjes te geven kunnen alle koppels twee van de drie dagen buiten zijn. Dit lijkt mij gezien de welstand van de vogels een betere. Daarnaast heb ik het idee (blijkt ook uit de ervaring) dat de binnenhoken waar een deel "donker" is (bijvoorbeeld door een stukje wand van de aangrenzende kooi) betere resultaten worden behaald dan de kooien waar de vogels ook 's nachts "in het licht" zitten. Ben derhalve ook voornemens deze binnenhokken wat donkerder (althans deels) te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door achter de tl verlichting een strook hout o.i.d. te plaatsen waardoor de direct lichtinval (gezien de tl-buizensamenstelling te vergelijken met zonlicht) er niet meer is. De vogels (behoudens de browns zitten nauwelijks in de volle zon). Daarnaast zal ik het nachthok voor de cuba's verlengen dit is zeker gezien het aantal jongen (4 stuks) nodig. Een andere aanpassing zal het verzorgen van badwater zijn. Nu staat er een schaal/bak op de grond, ben voornemens deze op ruim een meter hoogte te plaatsen zodat het water van de grond af is. Met name bij de brown's en de rhodogasters (die zometeen ook naar buiten kunnen) scheelt het een hoop gesmeer in het water en bij de rhodogaser is het nachthok. Door deze extra luikje zal er ook meer "trek" in het nachthok komen wat in mijn optiek de luchtvochtigheid en circulatie ook positief zal gaan beinvloeden. Op het gebied van voeding heb ik feitelijk geen commentaar behoudens het gegeven dat ik voornemens ben meer fruit en onkruidzaden aan te bieden (al was het maar om de vogels nog meer afleiding te geven). Dus al met al nogal wat noten op mijn zang om nog meer te komen naar "het ideaal" wat dat dan ook moge zijn.

zaterdag, juni 30, 2007

jongen

De jonge rhodogasters zijn uitgevlogen. De jonge cuba's en de jonge bronsvleugel doen het ook goed. De blauwwangen zitten (na de mislukte eerste ronde) weer op 6 bevruchte eieren, dus eens kijken wat dit wordt. De brown's (van 2006, dus nog jong) zijn nagenoeg door de rui heen en lijken weer wat in broedconditie te komen. Ik verwacht echter geen wonderen in deze. Bij de senillis is "de klik" er nog niet, misschien even geduld anders ingrijpen! De fuscus is hetzelfde laken en pak al moet ik wel erkennen dat deze meer op elkaar trekken.

woensdag, juni 13, 2007

Ringdag

Vandaag de jonge bronsvleugel geringd en ook twee van de jonge cuba's. De jongen maken het goed.

zondag, juni 10, 2007

4 jonge cuba's

Vandaag in het nest "gegluurd" bij de cuba's en jawel vier in blakende gezondheid verkerende jongen. De jongste lijkt me een dag oud wat betekend dat de oudste nu 9 dagen is. Ringen doe ik meestal rond de twaalfde dag. De jongen rhodogasters gaan goed en staan op uitvliegen. De jonge pionus gaat ook goed al betwijfel ik ten zeerste of er nog jongen bijkomen. De browns hebben het ergste wat betreft de rui gehad en de senilissen lijken wat meer op een koppel dan ik eerder heb kunnen waarnemen. De fuscus daarentegen worden wat agressiever naar mij toe wat gezien de nestperikelen kan kloppen.

woensdag, juni 06, 2007

Jongen bij de Bronsvleugel


Het koppel heeft het uiteindelijk gelaten bij 3 eieren en als ik mijn gevoel volgt is het eerste ei onbevrucht de tweede wel de derde niet en de vierde en vijfde ook. Het jong is nu twee dagen oud en wordt goed gevoerd en groeit voorspoedig. Zoals altijd staan de ouders nu volledig op harrisson zodat de jongen een uitgeballanceerde voeding krijgen gedurende de eerste twee weken. Daarna wordt er volop fruit en regulier zaad toegevoegd de pellets blijven echter hoofdzaak. De jonge rhodogasters doen het goed op bovenstaande methode. De cuba eieren zijn allen bevrucht (4 stuks) en als ze zich aan het schema van 2006 houden zullen deze ook uitkomen en grootgebracht worden door de meer dan voortreffelijke ouders. De browns zijn nog aan het ruien en bij de poinus senilis is er geen actie. De fuscus daarentegen lijken meer broeds te zijn dan voorheen echter is er nog immer geen sprake van hoogdravende liefdesperikelen.

woensdag, mei 09, 2007

eerste ei Cuba's

Het eerste ei bij de cuba's is er weer, een kleine twee weken eerder dan vorig jaar hetgeen denk ik te wijten is aan het uitzonderlijke zomerse weer van de afgelopen maand. De Bronsvleugels hebben 5 eieren waarvan er zeker een bevrucht is (dat zal hoop dan het 1e ei zijn de nu een kleine 12 dagen terug is gelegd.). De rest is dus nog even afwachten. Bij de rhodogasters worden de twee jongen die er zijn goed gevoerd. Het eerste jong heb ik vandaag geringd (5.5 mm) op een leeftijd van 10 dagen. Dit betekend dat ik het andere jong zondag zal ringen.

maandag, mei 07, 2007

jongen rhodogasters


Inmiddels is een ei niet uitgekomen en is het oudste jong overleden. Jong nummer 2, 4 en 5 maken het goed en worden goed gevoerd. Bij het eerste jong heb ik ook fruit en meelwormen bijgevoerd, waarmee ik na het overlijden van dit jong ben gestopt. Had het idee dat wellicht de ouders teveel fruit hebben gevoerd met wellicht verveldende bijwerkingen. Voer nu alleen nog maar Harrisson en de jonge liggen met volle kroppen. Het jong is van 28 april en is nu dus 9 dagen oud. Tijd om eens naar de ringen te gaan zoeken. Het tweede jong is van 4 dagen later en het derde jong van 2 dagen later (nu dus 3 dagen oud). Het zijn de eerste jongen van dit koppel ooit en is dus voor hen ook "de eerste keer". Het gaat ze tot op heden goed af.

donderdag, april 26, 2007

eerste ei bij de bronsvleugels


De bronsvleugels hebben hun eerste ei na toch zeker 4 weken "rommelen in het blok" De pop bleef sinds 2 nachten in het blok. Ik heb de vogels zien paren maar ze slapen niet naast elkaar. Wel trekt het koppel gezamenlijk op en is er veel contact (verenpoetsen e.d.). Of de eieren bevrucht zijn moeten we maar weer afwachten. De pop van de fuscus heb ik vandaag "de houding zien aannemen" maar of de man begrijpt het niet of het is gewoon nog te vroeg. De bronsvleugels heb ik pas vandaag (tijdens de periode van eieren leggen) zien treden.

Eerste jongen


De rhodogasters hebben jongen. Vandaag hoorde ik zacht gepiep uit het blok. In het weekend eens even checken hoe het ermee is/gaat. De ringen heb ik nog niet mogen ontvangen ook hier nog maar weer eens achteraan. De rhodogasters hadden 5 eieren die op het eerst oog ook bevrucht waren. Ik heb ze nog volledig op harrisson (potency fine) staan aangevuld met wat meelwormen en fruit. De blauwe hypo's zijn vorig jaar op dit dieet meer dan mooi uit de verf gekomen. Kijken wat voor concequenties dit patroon op deze vogels heeft.

woensdag, april 18, 2007

Eieren bij de Rhodogasters


Wederom vijf eieren bij de rhodogasters. Vorig jaar pas medio juli nu al begin april.
Heb wat onhandige blokken waarbij ik de pop er vanaf moet trekken en ben dus wat terughoudend om maar elke dag te gaan kijken. Morgen is het een dag of 10 onderweg tijd dus om te kijken of we dit jaar wat meer geluk hebben.

De pop van de bronsvleugels ben ik hele dagen kwijt maar het koppel is schuwer dan de andere vogels. De pop gaat uit het blok als ik het nachthok inkom (hetgeen ik nu dan maar zoveel mogelijk achterwege laat). Wel zijn alle stokken wilg volledig verpulverd en kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat eieren hier aanstaande zijn.

Voor de cuba's geld feitelijk hetzelfde veel lawaai (dus broeds) en een aggresieve man die mijn de vingers er wel af wil bijten.

woensdag, april 11, 2007

eerste eieren

De eerste eieren zijn een feit. De blauwwangen "hebben" er 5 en de rhodogaster nu 4. De blauwwangen broeden al een poosje en deze zijn ook bevrucht. De rhodogasters laten niets van zich zien en gezien het aantal nu zijn ze nog aan het leggen. De cuba's zijn al wel veel bezig in het blok net als bronsvleugels maar er zijn hier nog geen eieren (is ook nog wat vroeg). De andere pionussen (senilis en fuscus) doen nog niets maar dat kan ook nog wel ff duren kijkende naar hoe "de koppels" acteren. De browns (vogels zijn nu 1 jaar) kan ik niet veel over zeggen heb de man de pop al wel regelmatig zien voeren maar het ziet er allemaal wel erg knullig uit. Daarnaast jaagt de man ook nog veelvuldig achter de pop.

zondag, maart 04, 2007

Schoonmaak
Gisteren de hoken goed schoongemaakt. "We" zijn klaar voor het broedseizoen. Ik zal de vogels deze week gaan ontwormen zodat we hier geen risico's mee lopen. Wellicht dat ik er bij de rhodogasters nog een nieuwe blok inhang. Het huidige blok hangt wat ver naar achteren wat op zijn minst lastig is in geval van nestcontrole. Een blok aan de voorzijde zou beter passen. Feit is echter wel dat deze vogels vorige jaar 5 eieren hadden in dit blok dus...

De foto betreft een oud koppel albifrons nana's. Deze vogels primair weggedaan omdat het qua lawaai niet te houden was. Zijn daarentegen zeer schrandere vogels met een plezierig temperament.

donderdag, maart 01, 2007

blokken

Na een absentie van 2 weken (computercrash) ben ik weer in de lucht. De computercrash had enkele nadelige (vogel) zaken. De "pionusclub" is afgelopen zondagmiddag voor het eerst bij elkaar geweest en naar verluid was het een zinvolle bijeenkomst (wordt vervolgd). De zachte winter heeft tot gevolg dat ik de vogels al wat eerder de blokken heb gegeven. Bij de brown's heb ik de ingang voor het blok nog wel "gevuld" met wilgetakjes zodat ze de komende weken druk zijn met het verwijderen. De poinus senilis en nieuwe echtgenoot is weer op het honk en de pionus Fuscus zijn verhuisd naar een nachthok met vlucht. Deze pionussoort is met zijn prachtige pasteltinten werkelijk een prachtige vogels. Bij het baden in de regen of door de sproeier gaan deze vogels op de kop hangen en komt de prachtig paarse onderkant van de vleugels naar voren.

Kijkende naar "de kansen" dan zet ik mijn geld op de blauwwangen, cuba's, de bronsvleugels en de rhodogasters. Met name de andere twee pionuskoppels zijn nog niet echt "een koppel", maar de wonderen zijn de wereld niet uit zullen we maar zeggen.

Morgen het blok bij de cuba's nog hangen en dat kan "het feest" wat mij betreft beginnen.

woensdag, februari 07, 2007

voorjaar vroeger dan vorig jaar


Door het zachte weer lijkt het alsof de vogels al plannen hebben. Een collegakweker heeft de rosella's al op eieren en ook de brown's kunnen het wat eerder doen dan gemiddeld. Aangezien het een jong koppel betreft mag het van mij nog wel een paar maand duren voordat ze beginnen. Ik heb overigens ook nog geen blok bij dit koppel gehangen. Feitelijk hebben alleen de bronsvleugels een blok met het ook op "komend broedsucces" maar that's it!!

Heb inmiddels besloten om de enige "kleurvogels" (i.c. de blauwe hypoxanta's) van de hand te doen. Dit geeft mij de mogelijkheid om vogels die bij collega kwekers te zitten weer "richting huis" te halen. Het betreft hier de volgende koppels; bronsvleugels, rhodogasters, blauwwangen en een koppel senilissen. Kijkende naar het hok van de blauw hypoxanta's dan zullen de senillisen "teruggehaald' worden om weer zitting te nemen in de oude kooi. Dit betekend dat er nog wel wat geschoven wordt zo links en rechts en dit moet dan ook echt dit weekend gaan gebeuren anders is het domweg te laat (eigenlijk is dat het al maar....).

Kijkende naar de drie koppels pionussen die ik dan "bij huis" heb zitten kunnen we stellen dat het aandeel papegaaien fors opgekrikt is. Feitelijk zijn de beide koppels brown's en de rhodogaster de uitzonderingen die de regel hier bevestigen.

Volgende post wat meer "verwachtingen ten aanzien van komend seizoen".

zaterdag, januari 20, 2007

Storm


De vogels en eigenaar hebben de storm goed overleeft. Het heeft dan toch z'n voordelen om midden in een woonwijk te wonen. De vogels "maken zich op " voor het broedseizoen en leken met het wat zachtere weer begin deze week "bollig in de kop". Vandaag is dat aanmerkelijk minder en blijven ze veelal binnen. Ik heb al wel een blok bij de bronsvleugels gehangen omdat deze er wel erg "aan toe leken" maar gezien de inactiviveit in het blok was dat wat te optimistisch ingeschat. Als ik dan nu naar de aanwezige koppels kijk dan zijn ze allemaal goed door de rui en klikt het ook goed. Dat klikken is natuurlijk essentieel om te komen tot goede resultaten. Behoudens de bronsvleugels en de brown's heb ik van alle koppels jongen en of eieren gehad. De bronsvleugels is een bewezen koppel en gedraagt zich ook als zodanig.

Het jonge koppel brown's accepteerd elkaar en slapen ook naast elkaar "aan het gaas" (in het nachthok). Ik heb ze echter nog niet zien voeren hetgeen wel van belang is bij een koppel rosella's willen deze echt tot gezinsuitbreiding overgaan. Deze vogels zijn van het voorjaar 2006 zodat ze nog niet helemaal op de juiste leeftijd. Feit is dat pop uit een koppel komt van 2005, dus....(afwachten!!). Eerst maar kijken of ik ze in conditie kan houden hetgeen nu met de gazen bodem (zodat ze niet meer op het zand kunnen komen) prima lukt.

maandag, januari 15, 2007

Man browns al te broeds

Omwille van de veiligheid van de brown pop heb van het tweede koppel (dat nu weer bij mij thuis "zit" en bij mijn Oom "zat") heb er een andere man bijgezet. De pop van dit koppel is nog niet "in the mood" daar waar haar "ex" dat zeker is. Dit leide er uiteindelijk toe dat de man constant achter de pop aanzat waardoor deze met de dag minder werd. Mijn collegakweker had nog een losse man zitten die nog aan het einde van de rui zit. Ook nog niet "in the mood" dus. Het nieuwe koppel zit nu bij elkaar en de pop zie je beter worden nu ze weer ongestoord kan eten en met rust gelaten wordt. Haar ex man moet zich nu even zelf vermaken en zit nu bij mijn collegakweker zijn zonder te overdenken.

zaterdag, januari 06, 2007

Nieuw kweekseizoen


Het nieuwe kweekseizoen staat weer voor de deur. Niet letterlijk in de zin van "de blokken" hangen maar de voorbereidingen starten. Vanaf de start van de het kweekseizoen heb ik een de stelregel; alle koppels dienen nu (zeg maar per 1 januari) in de hokken te zitten waar het mag gaan gebeuren. In principe worden er geen vogels meer "omgegooit". Dit geeft naast de broodnodige rust ook de mogelijkheid om gericht de vogels "tammer te maken" zodat ze zich nog comfortabeler voelen in de omgeving waarin ze zich bevinden. Het is uiteraard de bedoeling dat de vogels altijd al direct in de juiste kooi zitten en dat je na een paar jaar vanzelf wel "rust" in je hok krijgt als gevolg van het vollopen van de ruimte met goede koppels. Dat de praktijk wat weerbarstiger is moge duidelijk zijn. In het najaar hebben de diverse koppel jongen gekregen hetgeen bij mij direct "de uitdaging" creert in termen van ruimte e.d. De jongen kunnen uiteraard zo lang mogelijk bij de ouders blijven maar ook hier het niet altijd pais en vree. Ook ben ik "een planner" als het gaat om nieuwe vogels die ik zou willen toevoegen aan mijn collectie maar daarnaast heb ook "de zwakte" van een verzamelaar. Met andere woorden, ik kan lastig afstand doen van vogels die het "gewoon goed gedaan" hebben. Dit resulteert uiteindelijk (zoals elke keuze) in het doen van concessies. In praktijk betekend dit dat ik niet alle koppels die ik in bezit heb ook "thuis heb zitten". De 7 hokken/vluchten die ik thuis heb zijn vanzelfsprekend bezet. Daarnaast heb ik nog een koppel brown's, pionus chalcopterus, pyrhurra perlata perlata en een koppel senilisen elders gehuisvest (bij familie en vrienden). Deze vogels worden door doorgewinterde kromsnavelliefhebber dagelijks voorzien van water en voer. Zoals zo vaak met ambitieuze mensen is "het dubbeltje op tafel een kwartje in de broekzak" en heb ik op basis van het voornemen van ons gezin om te gaan verhuizen alvast wat extra vluchten gevuld. Dit verhuizen overigens is het gevolg van de wens om in deze prachtige hobby wat te kunnen uitbreiden. Hoe ik dat voor me zie bewaar ik voor later (als het nieuwe huis wat concreter is).

woensdag, december 27, 2006

aanpassingen voliere & Browns

Heb inmiddels maatregelen getroffen ten aanzien van de bodembedekking in de vluchten van de brown's. Tot voor kort had ik metselzand als bodembedekking in de vluchten. Bij alle brown's heb ik in het najaar een teruggang geconstateerd in conditie die middels het ontwormen grotendeels is verbeterd. Brown's zijn echte "wroeters" en dus buitengewoon gevoelig voor worminfecties. De maatregelen bestonden uit het voorzien van de bodems van gaas (ongeveer 10 cm boven het zand). De vogels kunnen niet meer "wroeten" in het zand hetgeen een vermindering betekend van "het natuurlijke gedrag" (ze hebben immers niets meer te scharrelen). In hoeverre dit het welbevinden aantast weet ik niet wel heb ik wat takken rechtop gezet in de grond waardoor er genoeg te "spelen" valt.

dinsdag, november 28, 2006

Brown's


Het is en blijft voor mij lastig om de brown's in goede conditie te krijgen en te houden. Ben allereerst maar eens gestopt de vogels te rantsoeneren twee maal daags. Met name de poppen zijn in mindere conditie de mannen daarentegen zie er goed uit. Wellicht komt het doordat 2 van de drie paren nog geen koppels zijn er mee te maken. De mannen zijn zeker geinteresseerd in de poppen en doen erg hun best om indruk te maken. De poppen zijn er (nog) niet van gedient en vliegen weg waardoor de pop wellicht een constante druk ervaart van de man. Om andere zaken uit te sluiten heb ik dit weekend en vandaag beide poppen gevangen en ontwormt. De vogels zijn mager en lijken niet veel bij te zetten te hebben. Ik heb nu de man "opgesloten" in de buitenvlucht en de pop zit binnen met goed veel zaad (w.o. zonnepitten) zodat deze even goed kan vreten en wellicht aansterken.

woensdag, november 22, 2006

Pionus Fuscus

Heb vandaag een koppel pionus fuscus aangekocht afkomstig uit Engeland. Het zijn mooie vogels en zitten strak in de veren. Het zijn vogels afkomstig uit 2003 en zijn nu dus drie jaar oud. Aankomend broedseizoen kunnen "ze het dus doen". We zullen zien.

maandag, november 20, 2006

Op zoek naar nieuwe pop senilis

De pop van de pionus senilis heeft het (zoals verwacht) niet gered. Schimmelinfectie met zowel oude als nieuwe haarden was de diagnose (na sectie). Betreft hier domme pech. De vogel is hier niet preventief voor te behandelen en als het al te behandelen is dan zou dat moeten gebeuren middels "verneveling" aangezien de luchtzakjes slecht doorbloed zijn. Achteraf kan ik mijzelf verwijten dat ik de pop twee maal heb verplaatst vanuit de kweekkooi naar een kleinere kooi wegens haar gedrag jegens de uitgevlogen jongen en vanuit de kweekkooi weer naar een vlucht met nachthok (hereniging) met de man waarna zwaar de rui inviel. De 6 jongen (7 eierern), verplaatsingen en zware rui heeft de schimmel kans gezien toe te slaan. De man "loopt" overigens eenvoudig door de rui heen. Daarnaast heb ik de andere vogels inmiddels de 2e ronde van de wormkuur gegeven.

dinsdag, november 14, 2006

Pop Senilis

De pop van het broedkoppel senilisen is niet happy. Ze heeft moeite om de rui door te komen en heeft een dunne ontlasting en vliegt niet of nauwelijks. Heb vorige week een wormkuur door het voer gedaan maar voor alle zekerheid de vogels vandaag toch maar even gevangen en rechtstreeks het medicijn toegedient. Ze vreet nog wel en heb haar ook nog zien drinken maar daar heb je dan ook alles mee gezegd.

dinsdag, november 07, 2006

brown's


Inmiddels heb ik nu twee koppels brown's en kan nog niet zeggen dat het klikt tussen beide partijen. Een man heb ik deze week ontwormt aangezien hij wat "tekende" (iets boller in de veren, kopveren overeind en lusteloos). Schijnbaar zijn het wormen geweest aangezien hij het nu weer goed doet.
Het zijn jongen van voorjaar 2005 dus of "ze het doen" komende broedseizoen is weer even afwachten maar.... hoop doet leven. Nu maar wachten tot de eerste tekenen dat de vogels van een koppel tot een paar komen.

zaterdag, oktober 07, 2006

Terug van weggeweest


Inmiddels zijn de vakanties achter de rug en draait het gezin hier weer op volle toeren. Ook bij de vogels is de rust/rui periode aangebroken en gisteren heb ik de jonge cuba's en pionussen verkocht. Ook heb ik gisteren een koppel bronsvleugel pionussen aangeschaft. Wat een schitterende vogels zijn dat. Een zeer statige papagaai. Mooi van vorm en misterieus van kleur.

De komende tijd zal bij ons in het teken staan van rust en goede voeding. Ik streef er altijd naar om voor december de (broed)koppels in de vlucht/kooi te hebben waar het in het voorjaar weer mag/moet gaan gebeuren.

Ik heb nog geen foto's van de nieuwe pionussen en maar deze zal ik morgen of overmorgen op de site plaatsen.

dinsdag, augustus 15, 2006

ontwormen

Alle koppel (inclusief de jongen) hebben de 11e t/m de 13e augustus een wormkuur gehad (via fruit).

Balans opmaken

Inmiddels loopt het broedseizoen ten einde.

4 jonge hypo's
6 jonge pionussen
4 jonge cuba's
4 jonge blauwwangen

Alle 6 koppels zijn tot broeden overgegaan. Alleen de rhodogasters hebben (nog) niet voor nageslacht gezorgd. De eieren van het "binnenkoppel" bleken onbevrucht maar gezien de nog jonge leeftijd was een zeer succesvol broedseizoen wat dat aangaat wat optimistisch.

Vooruitlopend op volgend broedseizoen (wellicht nog een gelukje in de nazomer) zijn de beide koppel rhodogasters nu in de onderkooien huisvest. Het ene koppel heeft al een keer eieren gehad het andere buitenkoppel had wel steed aanstalten tot maar never een ei gezien. In mijn optiek zaten de "buitenvogels" te licht nu zitten ze wat donkerder.

zaterdag, juli 29, 2006

5 eieren bij de Rhodogasters en 2 bevrucht ?

Gisteren terug van Eurodisney en snel even gekeken bij de Rhodogasters.
Inmiddels geen 4 eieren maar 5 en "op de gok" 2 bevrucht. Vandaag of morgen zal ik even checken met een eierpen om het goed te kunnen beoordelen. Voor mijn gevoel zijn de laatste twee bevrucht.

zaterdag, juli 22, 2006

Eieren! bij de Rhodogasters


De eerste eieren bij de Rhodogasters zijn een feit.
Dinsdag de 11e juli gaf ik al aan eieren te verwachten. Op zaterdag de 15e het blok nogmaals gecontroleerd en inderdaad 2 eieren. Vandaag het blok weer van de wand gehaald en na veel geklop en gekrap de pop van de eieren kunnen krijgen. 4 eieren maar op het eerste gezicht géén bevrucht behoudens een twijfelgeval (de wens is de vader van de gedachte). Terug rekenend en er van uitgaande dat de pop is begonnen met broeden na het 2e ei dan is het laatste ei van afgelopen woensdag en dus pas enkele dagen bebroed. Halverwege de week weer eens checken is er dan geen bevrucht dan zal ik de eieren wegnemen na volledige broedduur en hopen op een tweede legsel.

dinsdag, juli 11, 2006

Toch eieren bij de rhodogasters?


Het is al wat laat maar dan (krijg je hopelijk ook wat).
Inmiddels houdt de pop van het koppel in de "onderkooi" zich praktisch de gehele dag op in het blok. Gisteren gekeken (nog) geen ei te vinden maar alle in het blok aanwezige houtwerk (wilgetakjes) zijn kapot. Zal komend weekend weer even kijk om te zien of alle zaken lopen zoals ze moeten lopen.

Met de overige jongen en oude koppels gaat het cresendo. De hypoxanta's zijn allemaal uitgevlogen en inmiddels van de ouders gescheiden en zelfstandig.
De 4 cuba's en de 6 pionussen doen het ook voortreffelijk. Alleen bij de tweede ronde van de blauwwangen is er maar 1 jong (1e ronde 3 stuks).

Nu maar hopen dat ook de rhodogaster over gaan tot nageslacht.

woensdag, juni 28, 2006

10 jonge papegaaien


Inmiddels worden de jonge papegaaien goed gevoerd en zijn ze op 1 pionus na ook allemaal geringd. De cuba's met 10 mm en de pionussen met 8 mm. De pionussen liggen met zijn zessen in het blok en de cuba's met zijn vieren. Inmiddels zijn gisteren de tweede ronde blauwwangen uitgekomen en moet zeggen dat ik me hier wat zorgen maak gezien het feit de pa in de rui gevallen is. De pyrrhura's zijn nog immer onveranderd actief maar ook hier lijkt de rui harder aan de deur te kloppen dan het ei. Kortom het broedseizoen is even snel weer over dan dat het begonnen is. De jonge pyrrhura's (blauwe hypo's) zijn uitgevlogen en denk ik redelijk zelfstandig.

zaterdag, juni 10, 2006

Cuba's

Bij de cuba's zijn inmiddels de jongen uit de eieren.
Hoeveel het er zijn kan ik nog niet melden (moet even wachten tot de pop van de jongen is).

zondag, juni 04, 2006

2e ronde blauwwangen


Het koppel blauwwangen is inmiddels begonnen met de tweede ronde. Vandaag het eerste ei. Wanneer ik de jongen van de eerste ronde bij het koppel moet weghalen weet ik nog niet. De man voert de jongen nog met enige regelmaat en ook als de pop uit het blok is dan is er geen agressief gedrag. Eerst maar even kijken of het niet bij 1 ei blijft.

woensdag, mei 31, 2006

jonge blauwe hypoxanta's


De jongen maken het goed. Zal alleen vandaag of morgen het nest eens even moeten uitmesten. Ben nog immer niet overtuigd de vogels aan te houden aangezien het mutanten zijn. Maar...

dinsdag, mei 30, 2006

Alleen die rhodogasters...!


Alleen de rhodogaster hebben er nog geen zin in dit jaar. Vindt af en toe wat veren (alsof ze beginnen of gedeeltelijk ruien) maar moet aan de andere kant ook toegeven dat ze met de dag "broedser worden". Ik kan n.m. niet in het nachthok komen of ze zitten met veel kabaal "achter me te schreeuwen". Ook de knaagactiviteiten nemen hand over hand toe, maar ....(nog) geen ei. De pionussen daarentegen hebben inmiddels 7 eieren en de cuba's 4. Hiermee overtreffen beide koppels hun "productie van vorige jaar". Met name de hoeveelheid eieren van de pionussen baart met (wat) zorgen. Tenslotte zit er 2 weken tussen het eerst en laatste ei. Uitgaande van het gegeven dat de pop vanaf de eerste dag is gaan broeden geeft dit (bij bevruchting) een verschil in leeftijd van 14 dagen hetgeen in een "vol" blok aanzienlijk is. Wellicht is het zinvol om deze eieren "eraf" te pakken en elders (zou niet weten waar) onder te brengen of maar te kijken "hoe het loopt". Ik denk dat ik voor de laatste optie kies. Bij de cuba's heb ik het klepje open laten staan (na het nemen van een foto) hetgeen met niet in dank werd afgenomen door de ouders. De eieren hebben maximaal een uurtje zonder "warmte" gelegen. Nu maar hopen dat dit geen gevolgen heeft. De jongen van de blauwwangen zijn uitgevlogen en de pop maakt zich op voor de volgende ronde (getuige het nestblok en haar veelvuldige afwezigheid). De jongen van de hypo's doen het ook uitstekend.

maandag, mei 22, 2006

Eieren bij de Cuba's & Pionus

De jongen van de blauwwangen en de hypoxanta's doen het goed. Daarnaast zitten de cuba's op 4 eieren en de pionus op 6 eieren. De rhodogaster zijn nog rustig maar lijken met de dag "broedser" te worden.

zondag, mei 14, 2006

eieren en jongen


De jongen die er zijn (van de blauwwangen en blauwe hypoxanta's) groeien voorspoedig en zijn inmiddels geringd. De pionus senilles heeft inmiddels 4 eieren en ook de pop van de Cuba amazone heb ik vandaag niet gezien. Het eerste ei zal ook hier niet lang op zich laten wachten. De rhodogaster laten niet "veel los" als je kijkt naar het gedrag. Het gedrag lijkt met de week "meer broeds" te worden maar nog geen ei of langere tijden in het blok van de pop. Vorige week waren we bij een liefhebber die te kennen gaf dat zijn koppel het pas na 3 jaar deed. Dit zou betekenen dat ik nog een jaartje geduld moet hebben.

vrijdag, mei 05, 2006

1e ei bij de papegaaien


Het eerste ei bij de papegaaien is een feit. Het zijn de pionussen senilles die met de eer gaan strijken. Vorig jaar lag het 1e ei pas op 23 mei in het blok nu dus een week of drie eerder. De cuba's waren vorig jaar pas op 5 juni toe aan hun allereerste ei. Dit projecterend op dit jaar zouden deze het eerste ei er rond half mei moeten zijn. Daarentegen staan amazones er om bekend redelijk datumtrouw te zijn dus....

Jonge blauwwangen


De jongen die uit het ei gekomen zijn worden tot op heden goed gevoerd. Vandaag heb ik naast het gebruikelijke voer (zoals harrisson, eivoer en meelwormen) ook enkele paardebloemkoppen en wat muur gevoerd. Verder harmonieert het koppel prima.

zondag, april 30, 2006

jonge hypoxanta's


Het heeft even geduurd en naar mijn mening hadden er al jongen moeten zijn maar gisteren is het eerste jong uit het nest gekropen. Vanavond nog even gekeken en het jong was nog in leven en de andere eieren waren nog "dicht". Kijken wat morgen ons brengt.

Jonge blauwwangen

De jonge blauwwangen worden goed gevoerd. De jongen groeien als kool en onderling is er praktisch geen verschil meer. Nog altijd is de Harrisson pallet verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de opgenomen voeding. Ook het eivoer neemt men wat meer op. De jongen zijn inmiddels geringd en ik kan niet in het blok kijken of ze hebben volle kroppen. De pop "plukt" zichzelf niet meer zodat ik bij mijn conclusie blijf dat het te maken heeft met het "broeds" worden van de pop. De man is een voortreffelijke echtgenoot. Zodra de pop van het nest komt wordt deze intensief gevoerd en wijkt hij niet van haar zijde.

zondag, april 16, 2006

Jongen bij de blauwwangen


De eerste jongen van het jaar 2006 zijn op 14 april geboren! Het koppel blauwwangen is sinds oktober in mijn bezit de vogels zijn van 2002. Voordien is er nog niet mee gekweekt (althans zover ik heb begrepen). Van de 5 eieren waren en ook 5 bevrucht het "derde" jong is blijven plakken aan de schaal in het ei en heeft het uitkomen niet overleeft. De overige eieren zijn bijna allen uitgekomen (5e was aangepikt. Nu maar afwachten of ze goed gevoerd worden. Ook het koppel blauwwangen "zit op harrisson". Normaliter krijgen ze 's avonds zaad gevoerd maar deze voeding is nu ook vervangen door harrisson. Wel voer ik naast harrisson eivoer van Witte Molen (zonder toevoegingen). Gezegd moet worden dat ze het eivoer grotendeels laten staan.

Gedrag rhodogasters


Het huidige gedrag bij de rhodogaster maakt me wat onzeker ten aanzien van het feit of het een koppel is of niet. Ik merk dat zowel de man als de pop baltsgedrag vertonen door als het ware met de nekveren overeind te buigen en dan de staart tegen de stok te drukken. De man vertoont hetzelfde gedrag maar maakt zich hierbij ook nog eens “breed” door met de vleugels (eenmalig) te slaan en richting het gaas te vliegen (waardoor het rode onder vleugels ook mooi uitkomt). Ondertussen maken zowel man als pop een knerpend geluid (alsof ze een korrel zaad kraken). De vogels trekken wel met elkaar op maar vertonen behoudens wat verenpoetsen geen “koppelgedrag” (zoals voeren en paren) wel eten ze gezamenlijk van een stukje appel (kortom wel harmonieus). In het nachthok vind ik de laatste week wat (grotere) vleugelpennen (ook alleen deze geen ander “vechtveren”) hetgeen zou kunnen duiden op een invallende rui Maar zie geen enkel agressief gedrag. De veren vind ik overigens niet bij het andere koppel rhodogaster (die in een kistkooi van 1x1x2 mtr zijn gehuisvest.

Ik zit er over te denken de “pop” te laten nogmaals te laten seksen (sekspapieren zaten bij de aankoop). Daarmee heb ik overigens nog geen verklaring voor de veren (zou wellicht broedgedrag kunnen zijn). De rui bij een van de twee lijkt niet erg waarschijnlijk gezien het gedrag en het feit dat ik “op daglicht” zit en alle andere vogels geen ruiverschijnselen hebben. De blauwe hypo’s zitten inmiddels op eieren evenals de blauwwangrosella’s en de pionussen. De cuba’s zijn pas in mei “aan de beurt” zodat het ten aanzien van de rhodo’s (perlata perlata) wat uit de toon valt. De vogels zijn inmiddels twee jaar dus zouden broedrijp moeten zijn. Bij de man zie je ook aan het opzwellen van de witte oogring hetgeen "oogt" als in broedconditie. De man in het binnenhok heeft dit ook wel maar minder.

Op de bijgaande foto "de pop".

vrijdag, maart 31, 2006

1e ei bij de blauwe hypoxanta's

Bij het voeren van de blauwe hypoxanta's constateerde ik dat deze "in het blok" bleven. Nu doen ze dat wel vaker op het moment dat ik een vreemde bij me heb maar normaliter laten ze zich wel even zien. Dit was nu niet zodat er een mogelijkheid was tot...
En inderdaad bij controle bleek dat het "eerste ei" een feit is. De kuur bij de brown's lijkt aan te slaan ik constateer al wat verbetering maar dat kan ook een placebo effect zijn.

woensdag, maart 29, 2006

Nieuwe kuur

De brown's blijven slecht in conditie. Na anderhalve maand in de ziekenkooi op een temperatuur van > 25 graden naar iets net boven de 15 graden vorige week. Vrijdag de 29e zijn de brown's weer terug in hun oude vertrouwde vlucht en dus omgeving (hetgeen uiteindelijk ook minder stress veroorzaakt). Na het een paar dagen aangekeken te hebben blijkt hier ook weer dat de vogels gewoon erg slecht in conditie zijn. De vleugels hangen de kopveren staan rechtop en de vogels zijn niet actief. Dit in tegenstelling tot de andere vogels die bijna "door het gaas" gaan, gezien het lonkende voorjaar. Gezien de hernieuwde huisvesting en het "buigen of barsten" syndroom bij de ondergetekende heb ik de onlasting nogmaals laten onderzoeken bij dr. Hooimeijer en hieruit bleek dat sprake was van een darmschimmel en een hoop bacterien die wellicht ook via de opname van zand (dat ook overvloedig aanwezig was in de ontlasting) kunnen zijn binnen gekomen. Desalniettemin is er besloten om de volgende kuur te starten:
- Amocycycline 10 (half witijslepeltje per koppel gedurende 8 dagen)
- Amphoteracine B 5 ml suspentie (3 druppels per dag per brown gedurende 8 dagen).

Dit vandaag de vogels aangeboden via voer. Kijken of het vanavond ook opgenomen is.

maandag, maart 20, 2006

blokken hangen

Geduld is een schone zaak maar gezien het gedrag van de vogels heb ik nu ook bij de Cuba's en de pionussen de blokken opgehangen. De blue cheeks hebben nog steeds 1 ei. Morgen zal de volgende er moeten liggen. Ik laat de vogels met rust en laat ze zelf broeden, geen eieren rapen.

zondag, maart 19, 2006

Het is zover

Het is eerste ei van dit jaar is een feit. De blauwwangen zijn, zoals verwacht, de eersten. Pop bleef alsmaar langer in het blok zodat het in de lucht hing. 1 maart het blok opgehangen en een kleine 20 dagen later (19 om precies te zijn) het eerste ei. De pop is ook gestopt met plukken en is nu op de borst pluizig. Ik speel nog met de gedachte om de eieren te vervangen door kalkeieren maar ben nog niet geheel "overtuigd".

maandag, maart 13, 2006

eerste ei?

Het wachten is op het eerste ei bij de blauwwangen. De pop verblijft feitelijk al de hele dag in het blok. Ook de andere vogels raken steeds meer "in the mood". Aankomend weekend de blokken hangen.

maandag, maart 06, 2006

"Plukken" pop blauwwang

Vorige week constateerde ik dat de pop van de blauwwangen zich licht geplukt was in de nek en dat ook de de buik niet strak in de veren zat. De eerste reactie is dat "ik met een plukker" zit maar meer voor de hand liggend is de conclusie dat de pop "broeds" is.
Ik heb woensdag 1 maart het blok in het nachthok gehangen en gisteren constateerde ik dat de pop al uren in het blok vertoefde. Vandaag gekeken nog geen ei maar al wel een zeer duidelijk aanwezige nestkom. Het "plukken" neemt geen andere vormen aan zodat mijn analyse (broeds) welleens de juiste zou kunnen zijn.

maandag, februari 27, 2006

Goede mensen

De "pop" die aangekocht is in Zwolle bleek toch een man (laten sexen bij Gendika). Via via aan het adres gekomen van de betreffende kweker en mijn verhaal daar gedaan. Na wat gesproken te hebben over betrouwbaarheid van de verensexing (deze is zo betrouwbaar als degene die de test laat uitvoeren) bleek de kweker genegen de vogel terug te nemen. Zowel de kweker als ondergetekende bleken beiden in de veronderstelling te zijn dat het een pop was. Nader onderzoek bewees het tegendeel. Zo blijkt maar weer eens dat "op het oog" niet altijd betrouwbaar is. De kweker in kwestie heeft de zaak keurig opgelost en met hem is afgesproken dat ik hem kan bellen om eventueel jongen van dit seizoen aan te schaffen.

zondag, februari 19, 2006

Vogelmarkt in Zwolle

Zaterdagmorgen de 18e om 8 uur vertrokken ik samen met twee andere vogelkwekers naar de markt in Zwolle. Het is en blijft de mooiste en meest diverse markt die ik ken. Een half uurtje later waren we binnen (na 7 euro betaald te hebben). Een van de medereizigers zocht een blauwe bernard man de ander een koppel swiften. Persoonlijk had ik geen vogel op de "hitlist" staan zodat ik met wat "zakgeld" richting Zwolle ben gegaan. Na de gehele markt gezien te hebben en klaar om huiswaarts te gaan liepen we nog langs een bekende die probeerde zijn laatste jongen te verkopen. Direct naast deze bekende staat een kweker met een drietal Brown's in de loper. Een koppel en een losse pop volgens de man. Popen los zijn praktisch niet "aan te lopen". De pop is van '05 zodat het met het oog op de conditie van mijn eigen koppel strategisch gezien een goede investering zou moeten zijn. Koop gesloten en huiswaarts. Thuis aangekomen vogels bij het overpakken direct ontwormt om de vogel vervolgens met rust te laten. Maar....de vogel heeft wel een forse snavel voor een pop zodat ik haar/hem maar weer heb uitgevangen om te laten sexen. Afwachten maar weer..

maandag, februari 13, 2006

Kweekbestand

Elke vogelliefhebber heeft ongetwijfeld stelt zich ongetwijfeld wel eens de vraag. Moet ik mijn bestand niet eens opschonen. We (vogelliefhebbers in het algemeen) neigen tot verzamelen. Het is ook maar net wat je voor ogen hebt met je hobby. Wil je een WK winnen met een vogelsoort of wil je een oorkonde eerste kweek behalen. Heb je de vogels voor de zang,kleur of gedrag of een combinatie van deze.

Bovenstaande bespiegelingen brengen mij telkens weer op de primaire keuze om vogels in "een hok te stoppen". Noem het maar mijn strategie in het vogelbedrijf.

Vogels die ik heb of wellicht in toekomst ga aanschaffen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Vogels moeten qua kleur & gedrag "gewoon mooi" zijn (erg subjectief).
- Niet te algemeen voorkomend waardoor ook de eventuele jonge vogels relatief eenvoudig hun weg vinden naar derden
- Qua gedrag te houden zijn in de vluchten en omgeving waar ik woon (woonwijk).
- De vogels moeten passen in de collectie. Het huisvesten van twee rosellasoorten naast elkaar in een vlucht (met alleen dubbelgaas) geeft veel onrust.

vrijdag, februari 10, 2006

Blijft "rommelen" bij de browns

Zoals reeds eerder aangegeven op deze weblog blijft het kwakkelen met de browns. De man wordt langzaam (lijkt het)iets beter maar de conditie blijft inferieur. Bijkomend probleem is echter dat nu ook de conditie van de pop "achteruit holt". Woensdagmorgen vroeg de ontlasting uit het het nachthok van de browns verzameld en deze bij dr. Hooimeijer laten onderzoeken. 's Middag om half vijf kon ik bellen en bleek dat de onlasting niet ok is. Anti biotica kuur voorgeschreven en de vogels moesten van buiten naar binnen (temperatuur > 20 graden). Heb de vogels nu op zolder in een ziekenkooi bij een temperatuur van om en nabij de 25 graden. Hier blijkt dat de man er gewoon goed bij zit (en praatjes begint te krijgen). De pop daarentegen is een ander verhaal. Deze heeft zeker t/m vanochtend bijna volledig zwarte ontlasting geproduceerd en zit ondanks de temperatuur met de kop in de veren (niet goed dus!!). Heb de vogels vandaag 2 maal nieuwe bodembedekking gegeven en geef ze naast de harrisson brok ook zaad. De vogels eten beiden goed en zolang een vogel blijft eten is er hoop!. Komende dagen wordt cruciaal voor m.n. de pop.

maandag, februari 06, 2006

Todo voor het kweekseizoen


18 februari is de vogelmarkt in Zwolle. Traditioneel het moment voor mij op de kweekkoppels daar waar mogelijk nog samen te stellen en de benodigde zaken nog aan te schaffen. Alle koppels zijn broedrijp en verkeren (behoudens de browns) in een goede conditie.

Voor dit jaar heb ik onderstaand lijstje in petto:

- broedblokken op maat voor de rhodogasters (2x)
- jodiumblokken 6x
- nieuw watersysteem (nippel of anderzins)
- nieuwe daglicht tl's bestellen (2x als reserve)
- ijzerkabel vervangen t.b.v. kleppen buitenvoliere (4x)
- nieuwe zitstokken (vuren latten halen bij de bouwmarkt)

Voor de "middenlange" termijn:

- plannen (en wellicht realiseren voor broedseizoen)uitbouw van de vlucht van de blauwwangen.
(wil daar in de toekomst inka's in huisvesten)

zondag, januari 22, 2006

Weekend

In het weekend worden de hokken schoongemaakt. Ik heb kranten als bodembedekking hetgeen mij uitstekend bevalt.

De kranten zijn een goede indicator voor allerlei zaken.

- het wordt tijd om weer schoon te maken (kranten geven goed zich op het vuil).
- waar slapen de vogels en of ontlasten ze (m.n. bij de papagaaien goed te zien).
- goed zicht op vorm, kleur,samenstelling en mate van onlasting.
- eenvoudig schoon te maken en te verversen.
- goedkoop (mits de krant aangeschaft wordt om te lezen).
- goede indicator voor "vervelingsniveau" van de vogels.Als de vogels er aan gaan scheuren of er mee gaan slepen kun je stellen dat het tijd wordt om voor wat afwisseling te zorgen (trosgierst, nieuwe wilgetakken, onkruid of nog mooier een nestkast).

Ook zijn er uiteraard wat nadelen aan verbonden.

- Kranten nemen vocht op dus... bij het baden kan het zijn (alleen als je niet regelmatig schoonmaakt) dat de onderste zijde van de krant "verkleefd" met de ondergrond (wordt uiteindelijk wel schoon maar kost wat extra werk).
- Bij "zware vliegers" of kleine kooien willen de kranten nog wel eens "opdwarrelen". Dit is te voorkomen door b.v. wat grit over de kranten te gooien als ze in de kooi liggen of de kranten met de rug tegen de vliegrichting in te leggen.

Uiteindelijk heb ik bij al mijn vogels kranten als bodembedekker.

dinsdag, januari 17, 2006

Dunken

Bij het voeren van de harrisson high potency coase valt het op dat een de meeste vogels deze brokken bij gelegenheid eerst in het water dopen om ze vervolgens te eten. Gevolg is dat er wel eens een brokje in het drinkwater valt. Dit levert naast een troebel drinkwater ook verlies van voer op. Heb vandaag alle vogels met uitzondering van de papegaaien geen coase meer gegeven maar de fine variant. Ik heb de indruk dat er dan substantieel minder verlies is. We zullen zien.

zaterdag, januari 14, 2006

Vogels & Weer


Bij het voeren in de avond gaan alle vogels naar binnen en blijven daar tot ik de volgende morgen de kleppen naar de vluchten weer open. Je kunt merken aan de vogels dat het vandaag een mooie dag was. Ze waren veel meer buiten dan afgelopen weken en ook de brown man lijkt zicht (zij het licht) te herstellen. Het zoeken naar een nieuwe man heb ik vooralsnog gestaakt. Ik kijk het aan tot halverwege februari.

woensdag, januari 11, 2006

Nog 2,5 maand


De wormenkuur is achter de rug en is het wachten op het voorjaar begonnen. Door goede voeding (opvoeren fruit) probeer ik de vogels in conditie te krijgen. Zoals reeds eerder aangegeven maak ik me zorgen om de brown man. Hij is nog (te) ver verwijderd van een goede conditie. Komend weekende de tentoonstelling van de NBvV te Apeldoorn. Bij gelegenheid ga ik ff heen.

zondag, januari 08, 2006

Wormenkuur


Vogels vandaag ontwormt met fenbendazol.
De dosering als volgt (1 druppel per brokje high potency coase):

koppel cuba 20 brokken
koppel browns 10 brokken
koppel pyrrhura 8 brokken
koppel pionussen 16 brokken
koppel blauwwangen normale voeding (2 x 1 eetlepel high potency fine) met 6 druppels fenbendazol

De brown man lijkt steeds beter in conditie te komen (zit nu op 75%).

donderdag, januari 05, 2006

Just another day


Geen bijzonderheden te melden deze dag.
Ben in mijn zoektocht naar een brown man inmiddels bij een handelaar geweest. Deze brown zag er wat ruig uit maar werd dan ook in een kweekkooi voor parkieten gehouden. Dit komt de bevedering niet ten goede. Uiteindelijk besloten de "oude" man de kans te geven tot eind januari.

maandag, januari 02, 2006

Op zoek naar een nieuwe brown

De huidige brown man is niet in conditie en mijn indruk is dat hij dat ook niet meer komt vooruitlopend op het kweekseizoen. Ik heb besloten op zoek te gaan naar een andere man.

zaterdag, december 31, 2005

Worminfectie


Vandaag de brown rosella man weer "naar huis" gehaald. Deze was tijdelijk (ongeveer 3 weken) bij een vriend in een ziekenkooi ondergebracht. Kacheltje in het nachthok om de temperatuur rond de 10 graden te houden. De vogel heeft toch een behoorlijke tik gehad. Mijn naiviteit, denkend de vogels te kunnen kuren met ivomec (door het water), was bijna fataal voor deze vogel. Een fikse worminfectie was het gevolg. Doortastend optreden van de dierenarts heeft ervoor gezorgd dat de vogel er nog is maar "in conditie" nog allerminst. Vogels 's ochtends zaad (een mengeling van groot parkieten, onkruid en zonnepitten. 's middags (rond 17:00 uur)fruit en zojuist pellets (rond 18:00 uur).

vrijdag, december 30, 2005

Het vriestIn het nachthok blijft de temperatuur een graad of 4 boven het vriespunt. De cuba amazones zijn alleen vanochtend even naar buiten geweest. Het zal ze buiten ongetwijfeld te koud zijn. Na gisterenmiddag zaad te hebben gehad en gisteravond pellets was vanochtend alles schoon op. Ook de blauwwangen die inmiddels een volle week op alleen high potency coarse fine. Ze doen het uitstekend! Ik heb zelfs de indruk dat ze wat broeds worden gezien de enorme knaagbehoefte en het toegenomen balsgedrag van de man. In het gedrag van de rhodogasters is stabiel. Het is toch een voordeel van deze pyrrhura soort dat ze zich laten zien. De blauwe hypoxanta's zitten altijd in het blok als ik in het nachthok ben. Gelukkig heb ik een camera in het nachthok zodat ik ze toch kan zien.

dinsdag, november 01, 2005

Eerste berichtIn de nabije toekomst zal op deze blogspot van alles te lezen zijn over